ႏွလံုးသားရင္ျပင္ + လြမ္းညပန္းခ်ီ +  မေမ့ႏိုင္တဲ့ သံေယာဇဥ္

၁။ခ်စ္ခရီးစဥ္    ၂။ေရႊရင္ေမာရပါတယ္     ၃။လြမ္းညပန္းခ်ီ     ၄။ဖရူဆိုၿမဳိ႕ကိုလာလည္ပါ ၅။ကေလးဆန္တဲ့ေမ့ခ်စ္သူ      ၆။ခ်စ္စရာ့ေကာ့ေသာင္း      ၇။ၿမဳိ႕ေစတုတၱရာ      ၈။လမ္းခြဲေပၚကေမ့ခ်စ္သူ
၉။အရိပ္ကေလးသာသိပါေစ    ၁၀။ခ်စ္လုံးလုံး မုန္းလ်ားလ်ား      ၁၁။ခ်စ္တယ္ဆိုတဲ့ထိုအရာ   ၁၂။တို႕ရဲ႕ရြာ
 *******************************************************************************
၁။အတိုးခ်လို႕ခ်စ္ပါရေစ  ၂။မေမ့ႏိုင္တာကလဲခက္တယ္   ၃။လိုေသာဆု    ၄။ခ်စ္ရသူနဲ႕ညားၾကပါေစ ၅။ထား   ၆။ေပးဆပ္ရေသာအခ်စ္   ၇။သံေယာစဥ္    ၈။သူ႕စကားနဲ႕သူ    ၉။မွန္တဲ့အခ်စ္ရဲ႕အမွား ၁၀။အမုန္းပညာေပးမလာခဲ့    ၁၁။ခ်စ္လၽွက္သားနဲ႕     ၁၂။လြမ္းရစ္က်န္တယ္
 *******************************************************************************
  ၁။ေႏွာင္း      ၂။ေစာင္းလုင္      ၃။ေဆာင္းမမ    ၄။ကုသအလြမ္း     ၅။ငယ္ခ်စ္သူလက္ထပ္ပြဲ      ၆။ပပအနမ္း                     ၇။လြမ္းသူ႕စိတ္ထဲ     ၈။သိလိုက္ၿပီေမ      ၉။မဘက္လိုက္ေတာ့ မိုက္ဘက္ပါ     ၁၀။ႏွလုံးသားရင္ၿပင္  ၁၁။စစ္သည္ေတာ္လြမ္းေတး    ၁၂။ဒီဇင္ဘာအလြမ္း ၁၃။မ်က္ရည္ေလးေတြသုတ္ေပးပါ       ၁၄။ေနညိဳညိဳအလြမ္း     ၁၅။ႏွလုံးသားခ်စ္သူျမန္မာMP3အယ္ဘမ္မွေတးမ်ားေဒါင္ျပီး  ျပန္လည္တင္ဆက္ထားပါသည္။
ေဒါင္းေလာ့ခြင့္ေပးေသာ ဘေလာ့မ်ားကို
အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

    Followers