((အစြန္းႏွစ္ဖက္ ႏွင့္ မင္းဘာလုပ္လုပ္ၾကဳိက္တယ္ ))
အေခြမွေတးစုမ်ား

ၾကာ ၾကာ ၾကာ -- ခ်စ္အယူခံ -- မင္းလမ္းမင္းေလွ်ာက္ --- အင္းလ်ားကိုလြမ္းတယ္ မင္းဘာလုပ္လုပ္ၾကဳိက္တယ္  ---   မတ္တပ္ရပ္လို႕လမ္းမွာငို  ---   ေခ်ာ့မေနနဲ႕  --- စိတ္ေရာင္စုံ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
၀၁။မယုံေတာ့ဘူး      ၀၂။အစြန္းႏွစ္ဖက္     ၀၃။ႏႈတ္ခမ္းနီမ     ၀၄။အေမဆူတယ္ ၀၅။တစ္ေယာက္ဆိုတစ္ေယာက္     ၀၆။ေခၚေနသံၾကားလား           ၀၈။ေပ်ာ္ရႊင္စြာလက္ခုပ္တီးၾကပါ    ၀၉။အလြမ္းမီးေလးၿငိမ္းမပစ္နဲ႔     ၁၁။ကိုယ့္ဘ၀မင္းဘ၀ကိုယ့္အခ်စ္မင္းအခ်စ္  ၁၂။ကုိယ့္အခ်စ္ကုိသာအားကိုးပါ           ၁၃။စိတ္ရွင္းရွင္းထား               ၁၄။စြဲစြဲလမ္းလမ္းစိုးစိုးထိတ္ထိတ္

ျမန္မာMP3အယ္ဘမ္မွေတးမ်ားေဒါင္ျပီး  ျပန္လည္တင္ဆက္ထားပါသည္။ ေဒါင္းေလာ့ခြင့္ေပးေသာ ဘေလာ့မ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

    Followers