ကိုငွက္၏သီခ်င္းမ်ား ထပ္မံရရွိပါက အပ္လို႔တင္ေပးသြားပါမည္။ ယခုသီခ်င္းမ်ားကိုလည္း ျမန္မာအမ္ပီသရီအယ္လဘမ္ ( http://myanmarmp3album.com/)ႏွင့္ အျခားဘေလာ့မွ ေဒါင္းေလာ့ခ်ထားျပီး နားဆင္သူမ်ား တစ္စုတည္း တစ္ေနရာတည္းမွာ နားဆင္ႏိုင္ရန္ ျပန္လည္ျပဳစု အခ်ိန္ေပးျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေစတနာ သက္သက္သာျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာ အမ္ပီသရီဘေလာ့ႏွင့္ သီခ်င္းေဒါင္းခြင့္ေပးေသာ ဘေလာ့မ်ားကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။ 

    Followers