ငယ္ခ်စ္ေဟာင္းနဲ႔ဆံုးကမၻာတိုင္  + မႏြမ္းေသာပန္း 
 စႏၵာ့ကမၻာမွအခ်စ္ရိပ္ 
အေခြမွေတးစုမ်ား
 
 ၁။ေမတၱာႏုႏုေစလိုသူ     ၂။ငယ္ခ်စ္ေဟာင္းနဲ႕ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ    ၃။က်မမိန္းမေရွ႕ေန ၄။အမုန္းတိုင္ေလးစိုက္ခ်င္တယ္    ၅။ဆံုးကမာၻတိုင္   ၆။ၿမင့္မိုရ္ထက္ၿမင့္ေသာေနရာ၇။ရွမ္းၿပည္ေရာက္ဧည့္သည္   ၈။တစ္ကမာၻၿခားလည္းခ်စ္ေနမယ္  ၉။ခ်စ္ေသာသူတစ္ေယာက္       ၁၀။မ်က္ႏွာမွာအၿပဳံး ႏွလုံးသားမွာမ်က္ရည္
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

၁။အခ်စ္မိုးစက္ပြင့္မ်ား         ၂။စိုးမိုးသူရယ္        ၃။မႏြမ္းေသာပန္း         ၄။အခ်စ္ကိုအခ်စ္နဲ႕လဲမယ္ ၅။ငွက္ကေလးေတြကမင္းေခါင္းေပၚမွာကိုယ့္ေခါင္းေပၚမွာ       ၆။ခ်စ္ခ်င္ၿပဳိင္ႏိုင္မတဲ့လား      ၇။ေဖာ္ကြာေ၀း
၈။ကိုယ္တိုင္ခ်က္ကိုယ္တိုင္ေကြ်းမယ္    ၉။လြမ္းမေၿပ    ၁၀။အညာကိုလြမ္းရင္ၿပန္ခဲ့ကြယ္ ၁၁။အခ်စ္ေရွ႕က၀ိုင္း
********************************************************************
၁။ခ်စ္အရိပ္   ၂။မ်က္လုံးၿခင္းစကားေၿပာေနၿပီ   ၃။သူငယ္ခ်င္းလိုခ်စ္ၾကတာေပါ့ ၄။ေမ့ဘ၀ခဏဘယ္သူယူူပါ့မယ္   ၅။အလွသစၥာတရား    ၆။မဆုံဆည္းေလခဲ့ေသာအခ်စ္မ်ား ၇။စိုးရိမ္လို႕ပါအခ်စ္ဦးရယ္   ၈။အေၾကြးရေတာင္မလြမ္းေတာ့ဘူး   ၉။ဒီကေတာ့ခ်စ္မိေနၿပီ ၁၀။ခ်စ္ပါရဲ႕လားေမးစမ္းခ်င္ျမန္မာMP3အယ္ဘမ္မွေတးမ်ားေဒါင္ျပီး  ျပန္လည္တင္ဆက္ထားပါသည္။
ေဒါင္းေလာ့ခြင့္ေပးေသာ ဘေလာ့ကို
အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

    Followers