ဘက္မဲ့ရင္ခုန္သံ   လလံုးႀကီးေအာက္(ခ)     ေရႊကဗ်ာ      အိပ္မက္ေက်ာက္ေဆာင္      မနစ္ခ်င္ဘူး  ၿခားနားလို႕ထား     ခဏခဏ      သဲပြင့္တစ္ပြင့္      လလံုးႀကီးေအာက္(က)      အမွဳိက္တစ   ဒါလုပ္စရာလား
                                                           ထံုးစံအတိုင္း         အက္ေၾကာင္း


ျမန္မာMP3အယ္ဘမ္မွေတးမ်ားေဒါင္ျပီး  ျပန္လည္တင္ဆက္ထားပါသည္။
ေဒါင္းေလာ့ခြင့္ေပးေသာ ဘေလာ့မ်ားကို
အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

    Followers