ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း
မိန္းခေလးတစ္ေယာက္အသဲကြဲေနသည္


၁- ခ်ယ္ရီလမ္း

၂-ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္

၃-သတိထားၾက

၄-ငွက္ကေလးလို

၅-မိန္းခေလးတစ္ေယာက္ အသဲကြဲေနသည္

၆-ၾကိဳးျပတ္သူ

၇-အႏၱာရယ္ေၾကာင္မေလး

၈-အရွံဳးထက္ပိုေသာ

၉-ဘာျဖစ္ျဖစ္

၁၀-လွည့္စားလိုက္

၁၁-အားလံုးအတြက္


  .

    Followers