အသဲကြဲသမားေတြအတြက္ Rock ဆန္ဆန္ 
အသဲကြဲသီခ်င္းေလးေတြပါ။ 

၁။ မင္းေၾကာင့္လား – အငဲ 

၂။ ငိုေနရတဲ့မ်က္ရည္ – Antibiotic

 ၃။ အိပ္မက္ထဲကကမာၻ – ေအာင္လ 

၄။ ေဆြးျမည့္အသည္း – Cobra 

၅။ ရင္တြင္းစကား – ထြဏ္းထြဏ္း 

 ၆။ မထုိက္တဲ့အလင္း – Idiots 

၇။ အေ၀းကခ်စ္သူ – ေလးျဖဴ 

၈။ ခြဲခြာခ်ိန္ – ေလးျဖဴ 

၉။ မေနတတ္ဘူး – မဒီ 

၁၀။ အထီးက်န္ – မုိးမုိး 

၁၁။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပဲ – မ်ဳိးၾကီး 

၁၂။ ေ၀း – မ်ဳိးၾကီး 

၁၃။ ႏႈတ္ဆက္တဲ့ေန႔ – Orange 

၁၄။ လမ္းခြဲ – ဖုိးကာ 

၁၅။ လမ္းခြဲ – ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း 

၁၆။ ကြက္လပ္ – Rzarni 

၁၇။ ေမ့ထားလုိက္ – Ringo 

၁၈။ ေမ့မွာပါ – ၀ိုင္၀ုိင္း 

၁၉။ အစမ္းသပ္ခံႏွလံုးသား – ေဇာ္၀င္းထြဋ္ 

၂၀။ အသည္းကြဲအနမ္း – ေဇာ္၀င္းထြဋ္ 


    Followers